Alta de contacto
Tipo de Contacto:
Correo electrónico:
Teléfono
-   (Ej.: +34 - 911234567)
Domicilio
Seleccione País:
Código postal:
Enderezo do Debedor:

Os datos de carácter persoal que se faciliten mediante o seguinte formulario quedarán rexistrados nun ficheiro da Entidade Pública Empresarial RED.ES (en diante RED.ES), con domicilio no Edificio Bronce, praza Manuel Gómez Moreno, s/n, (28080) Madrid, coa finalidade de xestionar a súa condición de usuario deste servizo. Pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación destes datos dirixíndose por escrito á Asesoría Xurídica RED.ES, no Edificio Bronce, praza Manuel Gómez Moreno, s/n, (28080) Madrid.

Campos obrigatorios

Responsable Entidade Pública Empresarial Red.es., M. P.
Finalidade Xestionar a súa alta como contacto en dominios.es para a adquisición de dominios territoriais españois.
Lexitimación Execución dun contrato no que o interesado é parte ou para a aplicación, a petición deste, de medidas precontractuais.
Destinatarios Non se cederán datos a terceiros, salvo obriga legal.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como se explica na información adicional.
Información adicional https://www.red.es/redes/gl/quienes-somos/protección-de-datos-de-carácter-personal